Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 | Ban hành: 02/07/2002  |  Hiệu lực: 01/10/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Xử lý vi phạm hành chínhLuật Xử lý vi phạm hành chính
Expand Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
Collapse Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002
Collapse Pháp lệnhPháp lệnh
Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH11 Sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 Xử lý vi phạm hành chính
Expand VBQPPL thuộc Pháp lệnhVBQPPL thuộc Pháp lệnh
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 1995Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 1995
Expand Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 1989Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 1989
Expand VBQPPL về phạt vi cảnh, phạt hành chính (cũ)VBQPPL về phạt vi cảnh, phạt hành chính (cũ)