Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 | Ban hành: 02/07/2002  |  Hiệu lực: 01/10/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
02/07/2002
Ban hành
01/10/2002
Có hiệu lực
21/03/2007
Hết hiệu lực một phần
01/08/2008
Hết hiệu lực một phần
01/07/2013
Hết hiệu lực toàn bộ