Tạo tài khoản
 

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 27/05/2020  |  Hiệu lực: 15/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Ban hành Quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số văn bản
29/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
Người ký
Phan Cao Thắng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Bình Định
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Bình Định
Ngày ban hành
27/05/2020
Tham chiếu
29/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/06/2020
Tham chiếu
29/2020/QĐ-UBND