Tạo tài khoản
 

Nghị định 68/2020/NĐ-CP | Ban hành: 24/06/2020  |  Hiệu lực: 24/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 68/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Số văn bản
68/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
24/06/2020
Tham chiếu
68/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
24/06/2020
Tham chiếu
68/2020/NĐ-CP