Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 68/2020/NĐ-CP | Ban hành: 24/06/2020  |  Hiệu lực: 24/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý thuếLuật Quản lý thuế
Collapse Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi 2012Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuếBồi thường thiệt hại cho người nộp thuế
Expand Chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhânChính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Expand Chính sách thuế đối với dự án ODAChính sách thuế đối với dự án ODA
Expand Chính sách tài chính, thuế đối với công nghiệp chế biếnChính sách tài chính, thuế đối với công nghiệp chế biến
Expand Cơ chế một cửa đối với quản lý thuếCơ chế một cửa đối với quản lý thuế
Expand Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuếGiao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Expand Hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuếHành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Expand Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấnHội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn
Expand Nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh, có thu nhập tại VNNghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh, có thu nhập tại VN
Expand Phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành thuếPhù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành thuế
Collapse Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kếtQuản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Thông tư 41/2017/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định 68/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Expand Quản lý thuế trong lĩnh vực khoáng sảnQuản lý thuế trong lĩnh vực khoáng sản
Expand Quản lý thuế đối với cơ sở sản xuất thuỷ điệnQuản lý thuế đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện
Expand Sửa đổi, đơn giản một số thủ tục về thuếSửa đổi, đơn giản một số thủ tục về thuế
Expand Thông tin của người nộp thuếThông tin của người nộp thuế
Expand Thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNKThủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK
Expand Thủ tục về thuế, phí đối với hàng hoá, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnhThủ tục về thuế, phí đối với hàng hoá, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
Expand Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồiXóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi
Expand Xử lý nợ đọng thuếXử lý nợ đọng thuế
Expand Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuếÁp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Expand Điều chỉnh thời hạn nộp thuế đối với phân bón, hoá chất, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôiĐiều chỉnh thời hạn nộp thuế đối với phân bón, hoá chất, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNNKhoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
Expand Gia hạn thời hạn nộp thuếGia hạn thời hạn nộp thuế
Expand Nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượngNghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Expand Ưu đãi về thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượngƯu đãi về thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Expand VBQPPL về quản lý thuế (cũ)VBQPPL về quản lý thuế (cũ)
Expand Luật Quản lý thuế 2019Luật Quản lý thuế 2019