Tạo tài khoản
 

Nghị định 69/2017/NĐ-CP | Ban hành: 25/05/2017  |  Hiệu lực: 25/05/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số văn bản
69/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/05/2017
Tham chiếu
69/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/05/2017
Tham chiếu
69/2017/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 417+418