Tạo tài khoản
 

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 15/05/2020  |  Hiệu lực: 27/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh
Số văn bản
20/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/4/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh
Người ký
Trần Văn Cần
Nơi ban hành
UBND tỉnh Long An
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Long An
Ngày ban hành
15/05/2020
Tham chiếu
20/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
27/05/2020
Tham chiếu
20/2020/QĐ-UBND