Tạo tài khoản
 

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 15/05/2020  |  Hiệu lực: 27/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
15/05/2020
Ban hành
27/05/2020
Có hiệu lực