Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 09/2020/TT-BCT | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 30/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý ngoại thương 2017Luật Quản lý ngoại thương 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết2. Hướng dẫn, quy định chi tiết
Expand Xuất xứ hàng hóaXuất xứ hàng hóa
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩuDanh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Expand Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSPChứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP
Expand Hạn ngạch xuất, nhập khẩu đối với một số hàng hóa Hạn ngạch xuất, nhập khẩu đối với một số hàng hóa
Expand Thủ tục xuất, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen và vật tư nông nghiệpThủ tục xuất, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen và vật tư nông nghiệp
Expand Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệuQuy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Expand Danh mục, mã HS vàng XNK thuộc quản lý của NHNNDanh mục, mã HS vàng XNK thuộc quản lý của NHNN
Expand Thủ tục, cửa khẩu nhập khẩu ô tôThủ tục, cửa khẩu nhập khẩu ô tô
Expand Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đườngĐấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
Expand Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt NamChương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Expand Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Expand Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa KỳTạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Expand Biện pháp phòng vệ thương mại Biện pháp phòng vệ thương mại
Expand Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quanNhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan
Expand Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóaThanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
Collapse Lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩuLộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu
Thông tư 09/2020/TT-BCT Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
Expand Cơ chế tạm quản hàng hóaCơ chế tạm quản hàng hóa
Expand Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóaCấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa