Tạo tài khoản
 

Luật 09/2008/QH12 | Ban hành: 03/06/2008  |  Hiệu lực: 01/01/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 09/2008/QH12 Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Số văn bản
09/2008/QH12
Tên phụ
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008
Trích yếu
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
03/06/2008
Tham chiếu
09/2008/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2009
Tham chiếu
09/2008/QH12
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2018
Tham chiếu
15/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 509+510