Tạo tài khoản
 

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg | Ban hành: 22/07/2020| Hiệu lực: 15/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 20/2020/QĐ-TTg Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Số văn bản
20/2020/QĐ-TTg
Trích yếu
Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
22/07/2020
Tham chiếu
20/2020/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
15/09/2020
Tham chiếu
20/2020/QĐ-TTg