Tạo tài khoản
 

Nghị định 85/2020/NĐ-CP | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 07/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 85/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Số văn bản
85/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
17/07/2020
Tham chiếu
85/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
07/09/2020
Tham chiếu
85/2020/NĐ-CP