Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 105/2020/NĐ-CP | Ban hành: 08/09/2020| Hiệu lực: 01/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Giáo dụcLuật Giáo dục
Expand Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009
Expand Luật Giáo dục 1998Luật Giáo dục 1998
Expand VBQPPL về giáo dục  (cũ)VBQPPL về giáo dục (cũ)
Collapse Luật Giáo dục 2019Luật Giáo dục 2019
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dụcHợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Collapse 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Nghị định 71/2020/NĐ-CP Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Nghị định 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Thông tư 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Expand Xác định chỉ tiêu tuyến sinh trình độ trung cấp, cao đắng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Xác định chỉ tiêu tuyến sinh trình độ trung cấp, cao đắng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Expand Tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong trường họcTiêu chuẩn cơ sở vật chất trong trường học
Expand Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong giáo dục của VNVăn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong giáo dục của VN
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Đánh giá, xếp loại đơn vị học tậpĐánh giá, xếp loại đơn vị học tập
Expand Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoaTiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa
Expand Sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo Sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Expand Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thôngLựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Expand Chức danh giáo sư, phó giáo sưChức danh giáo sư, phó giáo sư
Expand Đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viênĐánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên
Expand Đánh giá học sinh tiểu họcĐánh giá học sinh tiểu học
Expand Điều lệ trong cơ sở giáo dụcĐiều lệ trong cơ sở giáo dục