Tạo tài khoản
 

Nghị định 04/2019/NĐ-CP | Ban hành: 11/01/2019  |  Hiệu lực: 25/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 04/2019/NĐ-CP Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Số văn bản
04/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
11/01/2019
Tham chiếu
04/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/02/2019
Tham chiếu
04/2019/NĐ-CP