Tạo tài khoản
 

Nghị định 152/2017/NĐ-CP | Ban hành: 27/12/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Số văn bản
152/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/12/2017
Tham chiếu
152/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2018
Tham chiếu
152/2017/NĐ-CP