Tạo tài khoản
 

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 24/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số văn bản
16/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Người ký
Dương Văn Thắng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành
14/05/2020
Tham chiếu
16/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
24/05/2020
Tham chiếu
16/2020/QĐ-UBND