Tạo tài khoản
 

Luật 08/2017/QH14 | Ban hành: 19/06/2017  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 08/2017/QH14 Thủy lợi
Số văn bản
08/2017/QH14
Tên phụ
Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;Luật Thủy lợi năm 2017
Trích yếu
Thủy lợi
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
19/06/2017
Tham chiếu
08/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
01/07/2018
Tham chiếu
08/2017/QH14
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
35/2018/QH14
Nguồn
Công báo số 517+518