Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 08/2017/QH14 | Ban hành: 19/06/2017  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thủy lợiLuật Thủy lợi
Expand Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi 2001Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi 2001
Expand Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994
Collapse Luật Thủy lợi 2017Luật Thủy lợi 2017
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 08/2017/QH14 Thủy lợi
Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Thủy lợi
Expand Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nướcHỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đêLập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quản lý an toàn đậpQuản lý an toàn đập
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặnĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn