Tạo tài khoản
 

Luật 54/2014/QH13 | Ban hành: 23/06/2014  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 54/2014/QH13 Hải quan
Số văn bản
54/2014/QH13
Tên phụ
Luật Hải quan năm 2014;Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014
Trích yếu
Hải quan
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
23/06/2014
Tham chiếu
54/2014/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2015
Tham chiếu
54/2014/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2015
Tham chiếu
71/2014/QH13
Nguồn
Công báo số 685+686, năm 2014