Tạo tài khoản
 

Thông tư 23/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 09/09/2020| Hiệu lực: 25/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số văn bản
23/2020/TT-BTTTT
Trích yếu
Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
09/09/2020
Tham chiếu
23/2020/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
25/10/2020
Tham chiếu
23/2020/TT-BTTTT