Tạo tài khoản
 

Thông tư 120/2020/TT-BQP | Ban hành: 06/10/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 120/2020/TT-BQP Quy định phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Số văn bản
120/2020/TT-BQP
Trích yếu
Quy định phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
06/10/2020
Tham chiếu
120/2020/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
120/2020/TT-BQP