Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 120/2020/TT-BQP | Ban hành: 06/10/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt NamPhân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Thông tư 120/2020/TT-BQP Quy định phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam