Tạo tài khoản
 

Nghị định 31/2020/NĐ-CP | Ban hành: 05/03/2020  |  Hiệu lực: 01/05/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 31/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Số văn bản
31/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/03/2020
Tham chiếu
31/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/05/2020
Tham chiếu
31/2020/NĐ-CP