Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 109/2020/NĐ-CP | Ban hành: 15/09/2020  |  Hiệu lực: 15/09/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý thuếLuật Quản lý thuế
Expand Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi 2012Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi 2012
Expand Nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượngNghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Expand Ưu đãi về thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượngƯu đãi về thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Expand VBQPPL về quản lý thuế (cũ)VBQPPL về quản lý thuế (cũ)
Collapse Luật Quản lý thuế 2019Luật Quản lý thuế 2019
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuếGiao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Collapse Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định 109/2020/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước