Tạo tài khoản
 

Luật 79/2015/QH13 | Ban hành: 19/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 79/2015/QH13 Thú y
Số văn bản
79/2015/QH13
Tên phụ
Luật Thú y ngày 19/6/2015;Luật Thú y năm 2015;Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015
Trích yếu
Thú y
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
19/06/2015
Tham chiếu
79/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2016
Tham chiếu
79/2015/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
21/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 861 + 862/2015