Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 79/2015/QH13 | Ban hành: 19/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thú yLuật Thú y
Collapse Luật Thú y 2015Luật Thú y 2015
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 79/2015/QH13 Thú y
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Thú y
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Phòng chống dịch bệnh động vật thuỷ sảnPhòng chống dịch bệnh động vật thuỷ sản
Expand Danh mục thuốc thú y được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HSDanh mục thuốc thú y được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HS
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Thú y 2004Pháp lệnh Thú y 2004
Expand Pháp lệnh Thú y 1993Pháp lệnh Thú y 1993