Tạo tài khoản
 

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 07/02/2020  |  Hiệu lực: 15/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
Số văn bản
03/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
Người ký
Nguyễn Văn Tùng
Nơi ban hành
UBND thành phố Hải Phòng
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành
07/02/2020
Tham chiếu
03/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
15/03/2020
Tham chiếu
03/2020/QĐ-UBND