Tạo tài khoản
 

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 08/10/2020  |  Hiệu lực: 19/10/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
Số văn bản
36/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Bãi bỏ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
Người ký
Huỳnh Đức Thơ
Nơi ban hành
UBND thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành
08/10/2020
Tham chiếu
36/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
19/10/2020
Tham chiếu
36/2020/QĐ-UBND