Tạo tài khoản
 

Thông tư 25/2014/TT-BTC | Ban hành: 17/02/2014  |  Hiệu lực: 15/04/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
Số văn bản
25/2014/TT-BTC
Trích yếu
Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
Người ký
Trần Văn Hiếu
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
17/02/2014
Tham chiếu
25/2014/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/04/2014
Tham chiếu
25/2014/TT-BTC