Tạo tài khoản
 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP | Ban hành: 19/07/2013  |  Hiệu lực: 19/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
81/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
19/07/2013
Tham chiếu
81/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
19/07/2013
Tham chiếu
81/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
05/10/2017
Tham chiếu
97/2017/NĐ-CP
Ngày đính chính
25/09/2013
Tham chiếu
1500/TTg-PL