Tạo tài khoản
 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP | Ban hành: 19/07/2013  |  Hiệu lực: 19/07/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
19/07/2013
Ban hành
19/07/2013
Có hiệu lực
25/09/2013
Bị đính chính
05/10/2017
Hết hiệu lực một phần
31/03/2020
Hết hiệu lực một phần