Tạo tài khoản
 

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Số văn bản
16/2020/TT-BTTTT
Trích yếu
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
17/07/2020
Tham chiếu
16/2020/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
01/04/2021
Tham chiếu
16/2020/TT-BTTTT