Tạo tài khoản
 

Thông tư 12/2020/TT-BYT | Ban hành: 22/06/2020| Hiệu lực: 06/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Số văn bản
12/2020/TT-BYT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
22/06/2020
Tham chiếu
12/2020/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
06/08/2020
Tham chiếu
12/2020/TT-BYT