Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 12/2020/TT-BYT | Ban hành: 22/06/2020| Hiệu lực: 06/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật DượcLuật Dược
Expand Luật Dược 2005Luật Dược 2005
Collapse Luật Dược 2016Luật Dược 2016
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Chính sách đặc thù phát triển dược liệuChính sách đặc thù phát triển dược liệu
Expand Danh mục thuốc không cần kê đơnDanh mục thuốc không cần kê đơn
Expand Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốcDanh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
Expand Phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyềnPhương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền
Expand Tỉ lệ hao hụt và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám chữa bệnhTỉ lệ hao hụt và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh
Expand Danh mục dược liệu độc làm thuốc Danh mục dược liệu độc làm thuốc
Expand Ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốcGhi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trúĐơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
Collapse 	Các hình thức thực hành tốt về thuốc	Các hình thức thực hành tốt về thuốc
Expand Thực hành tốt phân phối thuốcThực hành tốt phân phối thuốc
Expand Thực hành tốt phòng thí nghiệmThực hành tốt phòng thí nghiệm
Collapse 	Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt nhà thuốc
Thông tư 02/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Thông tư 12/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Expand Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệuThực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu
Expand Quản lý chất lượng thuốcQuản lý chất lượng thuốc
Expand Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcTổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Expand Danh mục thuốc thiết yếuDanh mục thuốc thiết yếu
Expand Đăng kí thuốcĐăng kí thuốc
Expand Thử thuốc trên lâm sàngThử thuốc trên lâm sàng
Expand Hỗ trợ thuốc miễn phíHỗ trợ thuốc miễn phí
Expand Thực hành tốt sản xuất, bảo quản thuốcThực hành tốt sản xuất, bảo quản thuốc
Expand Danh mục thuốc hiếmDanh mục thuốc hiếm