Tạo tài khoản
 

Nghị định 69/2018/NĐ-CP | Ban hành: 15/05/2018  |  Hiệu lực: 15/05/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

  • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

   Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

   Ban hành: 28/12/2018
   Hiệu lực: 01/01/2019
   Trạng thái: Hết hiệu lực một phần