Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 69/2018/NĐ-CP | Ban hành: 15/05/2018  |  Hiệu lực: 15/05/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý ngoại thương 2017Luật Quản lý ngoại thương 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết2. Hướng dẫn, quy định chi tiết
Nghị định 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
Nghị định 14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Nghị định 31/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Nghị định 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Thông tư 06/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Nghị định 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Thông tư 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương
Thông tư 173/2018/TT-BQP Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ
Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Thông tư 11/2019/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Thông tư 37/2019/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT Hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số của Luật Quản lý ngoại thương
Expand Xuất xứ hàng hóaXuất xứ hàng hóa
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩuDanh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
Expand Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSPChứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP
Expand Hạn ngạch xuất, nhập khẩu đối với một số hàng hóa Hạn ngạch xuất, nhập khẩu đối với một số hàng hóa
Expand Thủ tục xuất, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen và vật tư nông nghiệpThủ tục xuất, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen và vật tư nông nghiệp
Expand Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệuQuy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
Expand Danh mục, mã HS vàng XNK thuộc quản lý của NHNNDanh mục, mã HS vàng XNK thuộc quản lý của NHNN
Expand Thủ tục, cửa khẩu nhập khẩu ô tôThủ tục, cửa khẩu nhập khẩu ô tô
Expand Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đườngĐấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
Expand Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt NamChương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Expand Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Expand Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa KỳTạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
Expand Biện pháp phòng vệ thương mại Biện pháp phòng vệ thương mại
Expand Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quanNhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan
Expand Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóaThanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
Expand Lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩuLộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu
Expand Cơ chế tạm quản hàng hóaCơ chế tạm quản hàng hóa