Tạo tài khoản
 

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 16/05/2020  |  Hiệu lực: 01/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; điều kiện về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số văn bản
26/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Ban hành Quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; điều kiện về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Người ký
Nguyễn Long Hải
Nơi ban hành
UBND tỉnh Lạng Sơn
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Lạng Sơn
Ngày ban hành
16/05/2020
Tham chiếu
26/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
01/06/2020
Tham chiếu
26/2020/QĐ-UBND