Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2020/TT-BYT | Ban hành: 22/06/2020| Hiệu lực: 10/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Số văn bản
13/2020/TT-BYT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
22/06/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
10/08/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-BYT