Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 13/2020/TT-BYT | Ban hành: 22/06/2020| Hiệu lực: 10/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo hiểm y tếLuật Bảo hiểm y tế
Collapse Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đối 2014Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đối 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand BHYT đối với công an, quân đội, cơ yếu và thân nhân của họBHYT đối với công an, quân đội, cơ yếu và thân nhân của họ
Collapse Danh mục thuốc, kỹ thuật, vật tư y tế được BHYT chi trảDanh mục thuốc, kỹ thuật, vật tư y tế được BHYT chi trả
Thông tư 02/2010/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế
Thông tư 04/2017/TT-BYT Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Thông tư 05/2015/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 11/2009/TT-BYT Ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Thông tư 18/2016/TT-BYT Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 27/2013/TT-BYT Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toáncủa Quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 35/2016/TT-BYT Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Thông tư 36/2015/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYTngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 40/2014/TT-BYT Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 50/2017/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT Về việc ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT Hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT Hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT Hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 30/2018/TT-BYT Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Quyết định 1524/QĐ-BYT Về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
Thông tư 01/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Thông tư 13/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Expand Quy trình xác định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thu nhập trung bìnhQuy trình xác định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thu nhập trung bình
Expand Tổ chức khám, chữa bệnh, thanh toán BHYTTổ chức khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT
Expand Đăng ký khám, chữa bệnh lần đầu và chuyển tuyếnĐăng ký khám, chữa bệnh lần đầu và chuyển tuyến
Expand BHYT đối với đối tượng chính sách, người có côngBHYT đối với đối tượng chính sách, người có công
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sởGói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Expand VBQPPL về bảo hiểm y tế (cũ)VBQPPL về bảo hiểm y tế (cũ)