Tạo tài khoản
 

Thông tư 04/2020/TT-BNV | Ban hành: 13/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 04/2020/TT-BNV Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số văn bản
04/2020/TT-BNV
Trích yếu
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Người ký
Trần Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
13/10/2020
Tham chiếu
04/2020/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
01/12/2020
Tham chiếu
04/2020/TT-BNV