Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 04/2020/TT-BNV | Ban hành: 13/10/2020| Hiệu lực: 01/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Bộ luật Dân sựBộ luật Dân sự
Collapse Bộ luật dân sự 2015Bộ luật dân sự 2015
Expand 1. Bộ luật1. Bộ luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết2. Hướng dẫn, quy định chi tiết
Expand Đăng ký biện pháp bảo đảmĐăng ký biện pháp bảo đảm
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Tổ hợp tácTổ hợp tác
Collapse Quỹ xã hội, quỹ từ thiệnQuỹ xã hội, quỹ từ thiện
Nghị định 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Thông tư 04/2020/TT-BNV Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Expand Giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họGiải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật dân sự (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật dân sự (không phải VBQPPL)
Expand BIỂU MẪU GIAO DỊCH BẢO ĐẢMBIỂU MẪU GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
Expand Bộ luật Dân sự 2005Bộ luật Dân sự 2005
Expand Bộ luật Dân sự 1995Bộ luật Dân sự 1995
Expand Pháp lệnh Hợp đồng dân sự 1991Pháp lệnh Hợp đồng dân sự 1991
Expand Pháp lệnh Hợp đồng kinh tếPháp lệnh Hợp đồng kinh tế
Expand Pháp lệnh Thừa kế 1991Pháp lệnh Thừa kế 1991
Expand Sắc lệnh về dân sự 1950Sắc lệnh về dân sự 1950