Tạo tài khoản
 

Luật 11/2012/QH13 | Ban hành: 20/06/2012  |  Hiệu lực: 01/01/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 11/2012/QH13 Giá
Số văn bản
11/2012/QH13
Tên phụ
Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;Luật Giá ngày 20/6/2012
Trích yếu
Giá
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
20/06/2012
Tham chiếu
11/2012/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2013
Tham chiếu
11/2012/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/07/2015
Tham chiếu
61/2014/QH13
Nguồn
Công báo số 475+476, năm 2012