Tạo tài khoản
 

Luật 58/2010/QH12 | Ban hành: 15/11/2010  |  Hiệu lực: 01/01/2012  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 58/2010/QH12 Viên chức
Số văn bản
58/2010/QH12
Tên phụ
Luật Viên chức năm 2010;Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010
Trích yếu
Viên chức
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
15/11/2010
Tham chiếu
58/2010/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2012
Tham chiếu
58/2010/QH12
Ngày hết hiệu lực một phần
01/07/2020
Tham chiếu
52/2019/QH14
Nguồn
Công báo số 165+166, năm 2011