Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 51/2001/QH10 | Ban hành: 25/12/2001  |  Hiệu lực: 07/01/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị quyết 51/2001/QH10 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Số văn bản
51/2001/QH10
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Người ký
Nguyễn Văn An
Chức danh
Chủ tịch
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
25/12/2001
Tham chiếu
51/2001/QH10
Ngày có hiệu lực
07/01/2002
Tham chiếu
51/2001/QH10
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2014
Tham chiếu
Không số ngày 28/11/2013
Nguồn
Công báo số 9+10, năm 2002