Tạo tài khoản
 

Luật 05/2017/QH14 | Ban hành: 12/06/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 05/2017/QH14 Quản lý ngoại thương
Số văn bản
05/2017/QH14
Tên phụ
Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
Trích yếu
Quản lý ngoại thương
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
12/06/2017
Tham chiếu
05/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2018
Tham chiếu
05/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 513+514