Tạo tài khoản
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT | Ban hành: 17/07/2020| Hiệu lực: 01/04/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Số văn bản
QCVN 32:2020/BTTTT
Trích yếu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày ban hành
17/07/2020
Ngày có hiệu lực
01/04/2021