Tạo tài khoản
 

Nghị định 02/2014/NĐ-CP | Ban hành: 10/01/2014  |  Hiệu lực: 25/02/2014  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Số văn bản
02/2014/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/01/2014
Tham chiếu
02/2014/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
25/02/2014
Tham chiếu
02/2014/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 145+146, năm 2014