Tạo tài khoản
 

Thông tư 11/2020/TT-BGTVT | Ban hành: 21/05/2020  |  Hiệu lực: 01/08/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 11/2020/TT-BGTVT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
Số văn bản
11/2020/TT-BGTVT
Trích yếu
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
Người ký
Lê Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
21/05/2020
Tham chiếu
11/2020/TT-BGTVT
Ngày có hiệu lực
01/08/2020
Tham chiếu
11/2020/TT-BGTVT