Tạo tài khoản
 

Nghị định 70/2020/NĐ-CP | Ban hành: 28/06/2020  |  Hiệu lực: 28/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
28/06/2020
Ban hành
28/06/2020
Có hiệu lực
01/01/2021
Hết hiệu lực toàn bộ