Tạo tài khoản
 

Luật 13/2008/QH12 | Ban hành: 03/06/2008  |  Hiệu lực: 01/01/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 13/2008/QH12 Thuế giá trị gia tăng
Số văn bản
13/2008/QH12
Tên phụ
Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008
Trích yếu
Thuế giá trị gia tăng
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
03/06/2008
Tham chiếu
13/2008/QH12
Ngày có hiệu lực
01/01/2009
Tham chiếu
13/2008/QH12
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2015
Tham chiếu
71/2014/QH13
Nguồn
Công báo số 509+510